Translate

Publikációs lista / Publications

Közleménystatisztika: MTMTGoogle ScholarResearchgate profilok

Angol nyelvű, bírálaton átesett közlemények / Peer-reviewed papers in English:
 • Lengyel, A., Landucci, F., Mucina, L., Tsakalos, J., Botta-Dukát, Z. (2018): Joint optimization of cluster number and abundance transformation for obtaining effective vegetation classifications. Journal of Vegetation Science 29(2): 336-347. (IF: 2,658) Link
 • Nagy, K., Lengyel, A., Kovács, A. Türei, D., Csergő, A.M., Pinke, Gy. (2018): Weed species composition of small-scale farmlands bears a strong crop-related and environmental signature. Weed Research 58(1): 46-56. (IF 2017: 1,766) Link
 • Kertész M, Aszalós R, Lengyel A, Ónodi G (2017): Synergistic effects of the components of global change: Increased vegetation dynamics in open, forest-steppe grasslands driven by wildfires and year-to-year precipitation differences. PLoS ONE 12(11): e0188260. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188260 (IF: 2,766) Link
 • Aszalós, R., Horváth, F., Mázsa, K., Ódor, P., Lengyel, A., Kovács, G., Bölöni, J. (2017): First signs of old-growth structure and composition of an oak forest after four decades of abandonment. Biologia (Bratislava) 72: 1264-1274. (IF: 0,696) Link
 • Táborská, M., Procházková, J., Lengyel, A., Vrška, T., Hort, L., Ódor, P. (2017): Wood-inhabiting bryophyte communities are influenced by different management intensities in the past. Biodiversity and Conservation, doi:10.1007/s10531-017-1395-8 (IF: 2,828) Link
 • Lengyel, A., Illyés, E., Bauer, N., Csiky, J., Király, G., Purger, D., Botta-Dukát, Z. (2016): Classification and syntaxonomical revision of mesic and semi-dry grasslands in Hungary. Preslia 88: 201-228. (IF: 3,000) Link
 • Lhotsky, B., Kovács, B., Ónodi, G., Csecserits, A., Rédei, T., Lengyel, A., Kertész, M., Botta-Dukát, Z. (2016): Changes in assembly rules along a stress gradient from open dry grasslands to wetlands. Journal of Ecology 104: 507-517. doi: 10.1111/1365-2745.12532 (IF: 5,813) Link
 • De Cáceres, M., Chytrý, M., Agrillo, E., Attorre, F., Botta-Dukát, Z., Capelo, J., Czúcz, B., Dengler, J., Ewald, J., Faber-Langendoen, D., Feoli, E., Franklin, S. B., Gavilán, R., Gillet, F., Jansen, F., Jiménez-Alfaro, B., Krestov, P., Landucci, F., Lengyel, A., Loidi, J., Mucina, L., Peet, R. K., Roberts, D. W., Roleček, J., Schaminée, J. H.J., Schmidtlein, S., Theurillat, J.-P., Tichý, L., Walker, D. A., Wildi, O., Willner, W., Wiser, S. K. (2015), A comparative framework for broad-scale plot-based vegetation classification. Applied Vegetation Science 18: 543-560. doi: 10.1111/avsc.12179 (IF: 2,308) Link
 • Lengyel, A., Podani, J. (2015): Assessing the relative importance of methodological decisions in classifications of vegetation data. Journal of Vegetation Science 26: 804–815. doi: 10.1111/jvs.12268 (IF: 3,151) Link
 • Bátori Z., Lengyel A., Maróti M., Körmöczi L., Tölgyesi Cs., Bíró A., Tóth M., Kincses Z., Cseh V., Erdős L. (2014): Microclimate-vegetation relationships in natural habitat islands: species preservation and conservation perspectives. Időjárás 118(3): 257-281. (IF: 0,500) Link
 • Erdős L., Tölgyesi Cs., Horzse M., Tolnay D., Hurton Á., Schulcz N., Körmöczi L., Lengyel A., Bátori Z., (2014): Habitat complexity of the Pannonian forest-steppe zone and its nature conservation implications. Ecological Complexity 17: 107-118. (IF: 1, 931) Link
 • Purger D., Lengyel A., Kevey B., Lendvai G., Horváth A., Tomić Z. & Csiky J. (2014): Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia. Preslia 86: 47–66. (IF: 4,104) Link
 • Pál, R.W., Pinke, Gy., Botta-Dukát, Z., Campetella, G., Bartha, S., Kalocsai, R., Lengyel, A. (2013): Can management intensity be more important than environmental factors? A case study along an extreme elevation gradient from Central Italian cereal fields. Plant Biosystems 147(2): 343-353. Link
 • Lengyel, A., Csiky, J., Botta-Dukát, Z. (2012): How do locally infrequent species influence numerical classification? A simulation study. Community Ecology 13(1): 64-71. (IF: 1,623) Link
 • Lengyel, A., Purger, D., Csiky, J. (2012): Classification of mesic grasslands and their transitions of South Transdanubia (Hungary). Acta Botanica Croatica 71(1): 31-50. (IF: 0,435) Link
 • Pinke, Gy., Karácsony, P., Czúcz, B., Botta-Dukát, Z., Lengyel, A. (2012): The influence of environment, management and site context on species composition of summer arable weed vegetation in Hungary. Applied Vegetation Science 15 (1): 136-144. (IF: 2,263) Link
 • Lengyel, A., Chytrý, M., Tichý, L. (2011): Heterogeneity‐constrained random resampling of phytosociological databases. Journal of Vegetation Science 22(1): 175-183. (IF: 2,77) Link
 • Lengyel, A. (2009): New occurrence of Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch in Hungary. Acta Botanica Hungarica 51(1): 99-104. Link
 • Lengyel, A. (2006): Weed studies on Hungarian lavender plantations. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XX: 339-346. (IF: 0,239) Link

Egyéb nyelvű, bírálaton átesett közlemények / Peer-reviewed papers in other languages:
 • Molnár Cs., Lengyel A., Molnár V.A., Nagy T., Csábi M., Süveges K., Lengyel-Vaskor D., Tóth Gy., Takács A. (2016): Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II. Kitaibelia 21(2): 227-252. Link
 • Kocián, P., Danihelka, J., Lengyel, A., Chrtek jun., J., Ducháček, M., Kúr, P. (2016): Limonka Gmelinova (Limonium gmelinii) na dálnicích České republiky [Limonium gmelinii on the motorways in the Czech Republic]. Acta Rerum Naturalium 19: 1-6. Link
 • Vaskor D., Józan Zs., Lengyel A., Sárospataki M. (2015): Féltermészetes gyepek és parlagok méhközösségei és növény-megporzó kapcsolatai a Cserhátban. Természetvédelmi Közlemények 21: 383-394. Link
 • Wirth T., Lengyel A. (2014): Két „régi-új” adventív pázsitfűfaj, a Rostraria cristata (L.) Tzvelev és a Cynosurus echinatus L. előfordulása Pécsett. Kitaibelia 19 (1): 39-42. (with English summary) Link
 • Lengyel A. (2013): A Chenopodium pumilio R. Br. előfordulása Budán. Kitaibelia 18: 28-30. (with English summary) Link
 • Csiky J., Kovács D., Lengyel A., Potóné Oláh E., Szabó Zs., Wirth T. (2009): Thelypteris palustris Schott és más védett páfrányok előfordulása épületeken, kőfalakon. Flora Pannonica 7: 57-60. (with English summary) Link
 • Barina Z., Lengyel A., Somay L. (2009): Kiegészítések a Gerecse flórájának ismeretéhez. Botanikai Közlemények 96(1-2): 67-70. (with English summary) Link
 • Schmidt D., Lengyel A. (2008): Adatok a Pannonhalmi-dombság flórájának ismeretéhez. Flora Pannonica 6: 25-57. (with English summary) Link

Egyéb közlemények / Other publications:
 • Kovács D. & Lengyel A. (2015): Adatok a Plantago coronopus L. hazai elterjedéséhez. Kitaibelia 20: 306.
 • Kelemen A., Lengyel A. (2013): A Cyperus esculentus új előfordulása a Nyírségben. Kitaibelia 18(1-2): 181.
 • Lengyel A. (2011): Magyarország élőhelyei 20: dombvidéki rétek és sovány gyepek. TermészetBúvár 66(6): 32-33. 
 • Lengyel A. (2005): A Daphne laureola L. szubspontán előfordulása a Mecsekben. Kitaibelia 10(1): 199.

Könyvfejezetek / Book chapters:
 • Aszalós R., Horváth F., Mázsa K., Ódor P., Lengyel A., Kovács G., Bölöni J. (2015): A faállomány-szerkezet és összetétel változása egy középhegységi cseres-tölgyesben négy évtizedes felhagyás után. In: Bölöni János (szerk.): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1. Tihany, MTA Ökológiai Kutatóközpont, pp. 19-29.
 • Lengyel A., Kovács J. A., Botta-Dukát Z., Bölöni J., Tímár G., Csiky J., Lájer K., Molnár Zs., Nagy J. (2011): E1 – Franciaperjés rétek. In: Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 98-102. Link
 • Lengyel A., Kovács J. A., Tímár G., Bölöni J., Botta-Dukát Z., Bagi I. (2011): E2 – Veres csenkeszes rétek. In: Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.):Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 103-107. Link
 • Lengyel A., Kovács J. A., Csiky J., Lájer K., Tímár G., Bölöni J. (2011): E34 – Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek. In: Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 107-110. Link

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése