Translate

2014. március 17., hétfő

Flóra Konferencia

2014. március 7-9. között Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Növénytani és Természetvédelmi Intézetében rendezték meg a X. "Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében" Konferenciát (vagyis a "Flóra Konferenciát"), amely a hazai botanikusok legfontosabb találkozója. A saját kutatási eredményekről szóló előadások mellett kiemelt figyelem övezte az akác megítélésével kapcsolatos kérdéseket, amelyekről a nyitóelőadáson és a vitaesten esett szó. A vitaesten erdészek részvételével, az ő álláspontjukat meghallgatva folyt diskurzus a témáról. A vitaest létrejöttét és lezajlását abszolút pozitív kicsengésűnek érzem, melyben végre a gazdálkodói szempontok védői számára is tisztázódhatott, hogy az EU invazív fajokat korlátozó rendelettervezete nem az akác teljes kiirtásáról, csupán a nem akaratlagos terjedés kordában tartásáról szól. A konferencia állásfoglalást fogalmazott meg a fehér akác megítélésével kapcsolatban, amit a résztvevő akadémikusok (Borhidi Attila, Pócs Tamás, Vida Gábor) és a házigazda intézetigazgató (Bartha Dénes) írtak alá.
(Szomorú, hogy sem ez, sem az MTA ÖK nem rég publikált állásfoglalása egyelőre nem jelent meg döntéshozói/politikai szinten, noha a kérdésben két abszolút releváns és mértékletes, kiegyensúlyozott véleményről van szó.)

A konferencián "LENGYEL Attila – ILLYÉS Eszter† – BAUER Norbert – BOTTA-DUKÁT Zoltán – PURGER Dragica – Milan CHYTRÝ – Ute JANDT – Monika JANIŠOVA – Zygmunt KACKI – Daniel KRSTONOŠIĆ – Urban ŠILC – Iveta ŠKODOVÁ – Zvjezdana STANČIĆ – Wolfgang WILLNER: Magyarországi üde és félszáraz rétek egy közép-európai elemzés tükrében (Hungarian mesic and semi-dry meadows in the mirror of a Central European analysis)" címmel előadást tartottam, melynek prezentációja elérhető itt.

Az alábbi előadásokban társszerzőként szerepeltem:
CSIKY János – KOVÁCS Dániel – WIRTH Tamás – LENGYEL Attila: A flóratérképezés jósága a fajszám tükrében, Dél-Dunántúli példák (Potential biases in floramapping in the light of species richness, South Trans-Danubian examples), prezentáció itt.

KOVÁCS Dániel – LENGYEL Attila – SEBE Krisztina – WIRTH Tamás – CSIKY János: Műutak flórahomogenizáló hatása Pécsett (Floristic homogenization of roadsides in the case of Pécs)Fotók a konferenciáról
Vitaest:

Előadások: