Translate

2015. szeptember 5., szombat

Cikk a cserháti gyepek és parlagok vadméh-közösségeiről a Természetvédelmi Közleményekben

Azokat a hasznokat, amelyeket a természettől kapunk, ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük. Ökoszisztéma szolgáltatás például a tiszta levegő, a termőföld, vagy a pihenésre alkalmas zöld övezet, de ide sorolható a rovarok általi megporzás is, hiszen ez a haszonnövények termésképzéséhez elengedhetetlen.

A háziméh (Apis mellifera) a gazdasági és vadon élő növények fontos megporzója

A megporzásban kiemelkedő szerepet vállalnak a méhek. A méhkaptárakból jól ismert háziméh (Apis mellifera) mellett számos vadméhfaj is hozzájárul mind a gazdasági, mind a vadon élő növények beporzásához. A vadméhközösségek működése, a vadméhfajok egymás közti és a virágzó növényfajokkal alkotott kapcsolatai intenzíven kutatott témák világszerte, tudásunk mégis messze van még a teljestől ezen a téren.

A virágokban gazdag sztyepprétek jó méhlegelők

A napokban jelent meg a Szent István Egyetem Állattani és Állatökológiai Tanszéke munkatársaival közös közleményünk a cserháti vadméh-közösségek diverzitásáról. A téma Vaskor Dóra kutatási projektje, én a terepmunka és az adatelemzés terén vettem benne részt. Néhány kép a terepmunkáról:

Mintavétel közben

Földi poszméh (Bombus terrestris) és terjőkekígyószisz (Echium vulgare)
Egy Lasioglossum-faj kardos peremizsen (Inula ensifolia)

Háziméh (Apis mellifera) egyenes pimpón (Potentilla recta)
Kis termetű méhfaj nyúlánk sármán (Ornithogalum brevistylum)


A cikk hivatkozása és összefoglalója:

Vaskor D., Józan Zs., Lengyel A., Sárospataki M. (2015): Féltermészetes gyepek és parlagok méhközösségei és növény-megporzó kapcsolatai a Cserhátban. Természetvédelmi Közlemények 21: 383-394. PDF, a szám további cikkei elérhetők itt

Összefoglaló: Vizsgálatunkban parlagok és természetközeli állapotú cserháti gyepek növény-megporzó kapcsolatairól gyűjtöttünk adatokat 10 mintavételi területen. Hálós mintavétellel felvételeztük a méhek és virágzó növényfajok valószínűsíthetően megporzással járó viráglátogató kapcsolatait. 113 vadméhfajról gyűjtöttünk viráglátogatási adatokat, köztük 12 ritka, illetve közepesen ritka méhfajt, továbbá 5 védett poszméhfajt azonosítottunk. A méhek fajszámának alakulása követte a virágzó növényfajokét a vizsgált hónapokban. A méhek közösségszerkezetének változása összefüggésben állt a mintavétel időpontjával, azonban az élőhely típusával, így a zavartság mértékével nem. A legalább 10 egyeddel képviselt méhfajok táplálékspektrumát elemezve megállapítottuk, hogy a legszűkebb spektrummal rendelkező méhfaj is két virágzó növényfajt látogatott. Háziméhet (Apis mellifera) 41 növényfajon észleltünk, mely a leginkább generalista táplálékválasztású pollinátorként a virágzó fajok 36%-nak megporzásában vehetett részt.

Kulcsszavak: Cserhát, megporzás, parlag, száraz gyep, természetközeli, vadméh

Korábbi bejegyzéseim a cserháti szárazgyepek növényeiről elérhetők itt, itt és itt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése