Translate

2014. május 20., kedd

Rétek felvételezése a Nyugat-Dunántúlon

Az elmúlt napokban a Sopron-Vasi-síkság és az Alpokalja körzetében jártam, ahol Király Gergely kalauzolásával mezofil és félszáraz rétek állományait felvételeztük egy készülő országos, szüntaxonómiai vizsgálathoz.
A mezofil és félszáraz rétek főleg üde erdők irtásain jöttek létre a külterjes állattenyésztés kaszáló és legelőterületeiként. A hagyományos gazdálkodási módok visszaszorulásával ez az élőhelytípus Magyarországon végveszélyben van. A néhány évtizede még kiterjedt állományok a felhagyás után pár év alatt becserjésedhetnek, míg más esetekben a rétek beszántása vagy beépítése jelenthet visszafordíthatatlan változást. A hazai kaszálórétek és legelők sokféleségének társulástani szempontú dokumentálása eddig nem történt meg kellő alapossággal, így a fentiek miatt ez halaszthatatlan feladat. (Az Á-NÉR 2011 könyvben szereplő, bővebb ismertető olvasható mezofil rétekről itt és itt, félszáraz gyepekről itt.)
A munka során 5m×5m-es területű mintavételi kvadrátokban jegyeztük fel a megtalált fajokat és azok borításértékét. Egy ilyen négyzetben átlagosan 50(+/-10) faj jelenlétét tapasztaltuk. A meglehetősen mostoha időjárás ellenére az ott töltött két és fél terepnap alatt kb. 50 felvételt készítettünk, így most már az eddig alulreprezentált területet a többi tájegységével összemérhető számú felvétel képviseli az adatbázisunkban.

Néhány kép a termőhelyekről és a munka során látott fajokról:

Fás legelő, a kiemelkedéseken félszáraz-üde gyep, a mélyedésekben mocsárrét

Jó állapotú kaszálórétek maradtak fenn egyes gyümölcsösökben

Az egykori gesztenyések tisztásai a félszáraz és üde rétek jellemző előfordulási helyei

Síksági üde rét az enyhe kiemelkedésen, melyet a szibériai nőszirom tömegétől kéklő láprét vesz körül
Tarka nefelejcs (Myosotis discolor)

Kövi pimpó (Potentilla rupestris)

Lapos zabfű (Helictotrichon adsurgens)

Galajfojtó vajvirág (Orobanche caryophyllacea)

Sárgás aranyzab (Trisetum flavescens)

Erdei varjúköröm (Phyteum spicatum)

Magyar lednek (Lathyrus pannonicus)

Széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis)

Szibériai nőszirom (Iris sibirica)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése