Translate

2016. február 9., kedd

Dr. Zólyomi Bálintné Barna Piroska Emlékdíj

Zólyomi Bálint (1908-1997) a XX. század kiemelkedő botanikusa volt Magyarországon. Kutatásai elsősorban a hazai vegetáció földrajzi és történeti kérdéseit feszegették, de számos egyéb rokonítható tudományterületen jelentek meg művei, pl. a klimatológia, a paleobotanika vagy a talajtan témájában. Elkészítette Magyarország 1:1500000 léptékű vegetációtérképét, elsőként alkalmazta nálunk a pollenanalízist vegetációtörténeti kérdések megválaszolására, és az ő nevéhez fűződik olyan fontos növényföldrajzi jelenségek felismerése, mint a közép-dunai flóraválasztó (a szubmediterrán-szubatlanti és a szubkontinentális-kárpáti fajok találkozási zónája a Középhegységben) és a dolomitjelenség (a dolomit alapkőzet fizikai és kémiai sajátosságai miatt kialakuló mikroklíma, és az ennek köszönhető reliktumőrző képesség).

Magyarország természetes növénytakarója - a Zólyomi Bálint-féle térkép
(forrás: novenyzetiterkep.hu)

Foglalkozott az alföldi erdőssztyepp növényzet történetével, ő hívta fel a figyelmet az alföldperemi-hegylábi lösztölgyesek feltételezhető reliktumjellegére. Ő írta le (az előbbit Jakucs Pállal közösen) a szubkontinentális erdőssztyepp tölgyeseket összefoglaló asszociációcsoportot, az Aceri tatarici-Quercion roboris-t, valamint a tatárjuharos lösztölgyest (Aceri tatarici-Quercetum), amelyet az Alföld löszfedte részein klímazonális erdőtársulásnak tartunk. Összefoglalta Magyarország növényzetének változásait a legutolsó eljegesedés óta. 1954-től 1977-ig volt az MTA vácrátóti Botanikai Kutatóintézetének (vagyis mostani munkahelyem jogelődjének) igazgatója. Munkásságát Kossuth-díjjal és akadémiai rendes tagsággal is elismerték.
Az Olvasók számára ismerős lehet a Másfélmillió lépés Magyarországon (1979) című sorozatból is, amelyben a keleméri Mohos-tavaknál fogadja Rockenbauer Pálékat (videó itt).

Zólyomi Bálint a keleméri Mohos-lápban a Másfélmillió lépés Magyarországon sorozatban

Zólyomi Bálint felesége, Barna Piroska létrehozott egy alapítványt a hazai botanikus szakma támogatására. Az alapítvány időről időre emlékdíjjal jutalmaz néhány (többnyire fiatal) botanikust, akik a Zólyomi Bálint által művelt tudományterületeken kiemelkedő eredményeket értek el. Ezúttal nekem is ebben a megtiszteltetésben volt részem. A díjat Fekete Gábor akadémikus úrtól, az alapítvány kuratóriumának elnökétől vehettem át az MTA székházában. Külön öröm számomra, hogy az idei díjakon olyan kiváló kollégákkal osztozhattam, mint Babai Dániel, Lendvai Gábor, Máté András és Szabó Péter. Ezúton is köszönöm az Alapítvány nagylelkű és megtisztelő díját!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése