Translate

2022. április 25., hétfő

A felemásbibéjűség (heterosztília) ökológiai vonatkozásai - szakdolgozati témalehetőség

Javában folyik a tavaszi kankalin heterosztíliájáról szóló 'citizen science' kutatás, ahogyan nemrég hirdettem is, illetve itt olvasható az összes bejegyzésem a heterosztília témájában. Röviden, csak emlékeztetőül: ebben azt vizsgáljuk, hogy a tavaszi kankalinnál előforduló két virágtípus milyen gyakorisággal fordul elő kisebb, lokális állományokban, és a virágtípusok arányát próbáljuk összefüggésbe hozni ökológiai háttérváltozókkal. Ez azért fontos, mert az azonos virágtípusú egyedek kisebb eséllyel termékenyítik meg egymást, ezzel a heterosztília hozzájárul az állomány genetikai sokféleségének fenntartásához. Ha azonban egy állományban az egyik virágtípus jelentősen dominál, az az állománynak a méretéhez képest csökkent szaporulatát eredményezheti. A nemzetközi kutatást a Tartui Egyetem dolgozói vezetik, a munka hazai koordinálását Csecserits Anikó kollégám és én végezzük az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanika Intézetében.


A tavaszi kankalin két virágtípusa: rövid bibével (S) és hosszú bibével (L)

A heterosztília témája több növénytani tudományágat érint, a genetikától a növényanatómián és élettanon át az ökológiáig és az evolúcióbiológiáig. Talán integratív jellege miatt is kapott nagyobb figyelmet az elmúlt években néhány rangos folyóiratban. Noha a jelenséget már közel 150 éve ismerjük (Darwin 1862), a témában egyre-másra látnak napvilágot újdonságok, és minden bizonnyal még számos új felfedezést tartogat. Hogy ezekből elcsípjünk egyet-kettőt, ezúton hirdetem, hogy a hazai növényfajok heterosztíliájával, elsősorban annak ökológiai vonatkozásaival kapcsolatban szakdolgozat készítésére van lehetőség. A pontosabb téma kijelölése a hallgatóval együtt történik majd. Elsősorban biológia vagy ezzel rokon szakok hallgatóira számítunk, bármelyik egyetemről. Alap- (BSc) és mesterszakosokat (MSc) egyaránt fogadunk.

A heterosztília néhány más fajnál is megfigyelhető, pl. a pettyegetett tüdőfűnél

Véleményem szerint olyan hallgató lelheti majd örömét és sikerét az általunk kínált témákban, ...

- akit érdekel a botanika, annak különböző résztudományai;

- aki (az előtanulmányai alapján elvárhatóan) erős alapokkal rendelkezik a növényszervezettan, rendszertan és ökológia terén, rendelkezik alapszintű genetikai, statisztikai és növényélettani ismeretekkel, továbbá szívesen fejleszti magát minden területen.

- aki szívesen dolgozik sokat terepen (legalább néhány héten keresztül az évben intenzíven);

- aki megbirkózik az angol nyelvű szakirodalommal.


Kutatócsoportunk nagyja (Durva-léptékű Vegetációökológiai Kutatócsoport)

Amit kínálunk:

- elmélyülés és orientáció az érintett tudományterületeken. A mi területünk elsősorban az ökológia, de tudunk segíteni abban, hogy a kompetenciánkon kívül eső kérdésekben is tovább tájékozódjon a hallgató.

- részvétel az Ökológiai Kutatóközpont, különösen az Ökológiai és Botanikai Intézet szakmai és közösségi életében. Az intézetünk a vácrátóti botanikus kertben van, csodás környezetben, a munkahelyi légkör abszolút befogadó és támogató.

- részvétel publikációkban, konferenciákon.

- a szakdolgozati munka PhD-témaként folytatható.

- együttműködés az észt Tartui Egyetem Táji Biodiverzitás Kutatócsoportjával. A kankalinos projektet ők koordinálják, de a heterosztíliás témákon együtt is fogunk dolgozni.


Jelentkezni lehet nálam.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése